درمانی کاملا علمی به شیوه‌ای متفاوت

درباره من

در این صفحه با نادیه فخار بیشتر آشنا می شوید

نادیه فخار
0+ سال
تجربه

من کی هستم؟

خانم نادیه فخار فارغ التحصیل کارشناسی مامایی از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1389 میباشند.

ایشان پس از فارغ التحصیلی ، جهت گذراندن طرح مامایی در مراکز بهداشتی درمانی شمال تهران مشغول به فعالیت شدند که پس از اندکی ، بعلت جلب اعتماد مسئولین آن بخش ، پایگاه های بهداشتی درمانی حکیمیه به ایشان سپرده شد و ایشان مسئول پایگاه های بهداشتی درمانی حکیمیه شدند.

در همین اثنا در انجمن علمی مامایی کشوری ، دوره های مشاوره مبتدی و مشاوره پیشرفته تربیت درمانگر سکستراپی را گذرانده و و موفق به اخذ مدارک آن دوره ها شدند.

سپس با اخذ پروانه دائم مطب مامایی ، فعالیت خود را در حیطه مامایی آغاز نمودند.

با کسب تجربه در این حیطه و باور بر درمان همه جانبه درمان سکستراپی ، تصمیم به ادامه تحصیل در رشته روانشناسی نمودند.

در سال 1395 در رشته روانشناسی از دانشگاه رودهن در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدند.

سپس دوره 2 ساله سوپرویژن روانشناسی را تحت نظارت استاد مربوطه گذرانده و اولین فعالیت روانشناختی خود را از کلینیک همان استاد شروع نمودند.

در ضمن ایشان در مطب های زنان و مامایی سابقه فعالیت داشتند.

پس از گذراندن دوره های متعدد و سالها تجربه کار سکستراپی ، سبک درمان سکستراپی خود را طراحی نمودند.

در سال 1398 بعلت تغییر رشته تحصیلی ،آزمون کتبی جهت اخذ پروانه اشتغال دادند که رتبه آورده و سپس جهت مصاحبه شفاهی در سازمان روانشناسی و مشاوره ایران حاضر شدند و موفق به اخذ پروانه اشتغال تخصصی روانشناسی گشته و فعالیت حرفه ای خود را تکمیل کردند.

در حال حاضر خانم فخار با سبک نوین و منحصر به خود مشغول ارائه خدمات به شما عزیزان میباشند.

 

مدارک و افتخارات

محل قرارگیری عنوان مجوز

محل قرارگیری عنوان مجوز

محل قرارگیری عنوان مجوز

محل قرارگیری عنوان مجوز